58 posiedzenie Senackiej Komisji Rodziny i Spraw Społecznych

KomisjaPrzewodniczący obradom senator Mieczysław Augustyn przypomniał, że w trakcie debaty zgłoszono następujące wnioski: Komisja Rodziny i Polityki Społecznej wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej postulowała wprowadzenie poprawki o charakterze legislacyjno-porządkującym, senator Aleksander Świeykowski zgłosił natomiast wniosek, aby nowa definicja średniego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej, którą wprowadza nowelizowana ustawa, obowiązywała od 1 stycznia 2014 r., a nie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Dzięki przyjęciu tej poprawki powiaty nie ponosiłyby do końca 2013 r. kosztów remontów i inwestycji w domach pomocy społecznej, za prowadzenie których są odpowiedzialne.

W trakcie dyskusji przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyrazili opinię, że mimo iż wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej jest zasadny, praktyka stosowania ustawy wyklucza ryzyko błędnej interpretacji przepisów w wypadku nieprzyjęcia proponowanej w nim poprawki. Zwracali także uwagę, że jej przyjęcie wydłuży proces legislacyjny, co wpłynie na okresowe zwiększenie obciążenia samorządów kosztami funkcjonowania domów pomocy społecznej. Za wprowadzeniem poprawki opowiedział się senator Janusz Sepioł, senator Mieczysław Augustyn, podzielając opinię przedstawicieli ministerstwa pracy, proponował natomiast przyjęcie ustawy bez poprawek. W wyniku kolejnych głosowań połączone komisje odrzuciły wniosek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o przyjęcie ustawy bez poprawek oraz wniosek senatora Aleksandera Świeykowskiego o wprowadzenie do niej poprawki. Ostatecznie komisje przyjęły jednogłośnie wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (17 głosami). Na sprawozdawcę połączonych komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Mieczysława Augustyna.

Notatka z posiedzenia do pobrania

Retransmisja z posiedzenia do obejrzenia na stronie Senatu