Dożynki Gmine w Dobrzyniewie

Wspólnie z panią poseł Janyską dziękowaliśmy rolnikom za trud i poświęcenie dla ojczystej ziemi podczas dożynek Gminy Wyrzysk w Dobrzyniewie. W wystąpieniu zachęcałem by szacunek dla ciężkiej pracy rolników wyrażać szanując i nie wyrzucając żywności.
25 26 27