Dożynki w Białośliwiu

Na dożynkach w Białośliwiu przypomniałem , że jedną z najbardziej istotnych wartości ważnych w tym obrzędzie jest szacunek dla biednego i szacunek dla chleba ( żywności ). Ta gmina to przykład zaangażowania w dystrybucję żywności wśród biednych przez co włącza się też w walkę z gigantycznym marnotrawstwem sięgający w Polsce aż 9 mln ton rocznie. Informuję o mojej kolejnej ustawie : o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
14 1516  17