Dyżury prawnika

W Biurze Senatora Mieczysława Augustyna w Pile, przy ul. Śródmiejskiej 20/1, w co drugi poniedziałek w godzinach od 14 do 16 można skorzystać z bezpłatnej porady prawnej po wcześniejszym umówieniu się. W razie pytań proszę o kontakt

UWAGA
Jeżeli spełniasz następujące kryteria:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Przysługuje Ci na mocy ustawy darmowa pomoc prawna dostępna niemal codziennie. Punkty gdzie uzyskasz pomoc znajdziesz TUTAJ

W naszym biurze porad prawnych udziela Pani Adwokat Anna Błaszczyk, która specjalizuje się w zakresie prawa rodzinnego – rozwody, podziały majątku, alimenty, sprawy spadkowe itp.