Działalność Społeczna

Oprócz działalności zawodowej Senator Mieczysław Augustyn jest zaangażowany w wiele przedsięwzięć o charakterze społecznym, za które nie otrzymuje i nie chce otrzymywać wynagrodzenia. Praca z ludźmi i dla ludzi to główne motto, którym Senator kieruje się w pracy w swojej małej ojczyźnie.

Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu może służyć dobrą radą, pomocą organizacyjną i zapewnieniu zaplecza merytorycznego dla wielu inicjatyw. Senator wiedząc jak bardzo potrzeba we współczesnym świecie ludzi dobrej woli i ich zaangażowania przyczynił się do powstania Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu a także Pilskiego i Wielkopolskiego Banku Żywności, które to organizacje dzięki pracy wolontariuszy – np. podczas zbiórek żywności czy zabezpieczaniu imprez masowych, pomagają wielu osobom wspierając ich w trudach codziennego życia.

Animowane przez Senatora Uniwersytety Trzeciego Wieku mają w jego zamyśle pomagać starszym osobom wchodzić w seniorski wiek i czerpać z tego satysfakcję i radość.

Senator Mieczysław aktywnie włączył się także w uroczyste obchody 500 lecia swojego miasta. W tych 500 latach historii Mieczysław Augustyn miał także swój udział. Wspiera miasto w jego rozwoju i na przestrzeni lat zrobił bardzo wiele aby było piękne a jego mieszkańcom żyło się z roku na rok co raz lepiej.