Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Historia Pilskiego Centrum Wolontariatu sięga jeszcze XX wieku, kiedy Fundacja Pomocy Humanitarnej otrzymała dotację na pilotażowy program ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie. W Pile przy istniejącym już Banku Żywności działała prężna grupa wolontariuszy i z niej wyłoniono osobę, która zajęła by się promocją wolontariatu i utworzeniem biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy. Pierwszym przedsięwzięciem była organizacja Świątecznej Zbiórki Żywności. w 2002 Fundacja przekształciła się w Stowarzyszenie, a w marcu 2006 roku aby wspomóc samotną działalność koordynatora Centrum powstało Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile, które prężnie działa do dnia dzisiejszego i nieustannie się rozwija.

Wiceprezesem Stowarzyszenia jest Senator Mieczysław Augustyn, który od początku wspierał działalność Stowarzyszenia w sposób czynny i aktywny.

Celem Stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna:

  1. zwiększanie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy,
  2. zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej,
  3. wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych zagrożonych wykluczeniem społecznym (a w szczególności: niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, samotne matki, dzieci i młodzież ze środowisk dysfunkcyjnych) poprzez oferowanie im wsparcia wolontariuszy i pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie,
  4. prowadzenie działań i wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii, sportu i rekreacji, kultury, edukacji oraz z zakresu budowania społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.
  5. i rekreacji, kultury, edukacji oraz z zakresu budowania społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat bieżących wydarzeń w Stowarzyszeniu znajdziecie Państwo na ich stronie internetowej oraz na profilu na facebooku.