Stowarzyszenie Pro-Senior

Stowarzyszenia Pro-Senior istnieje od 2001 roku. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Zajmuje się głownie organizowaniem ciekawych przedsięwzięć aktywizujących seniorów z Piły i naszego regionu. Wspólnie z innymi organizacjami – np. Związkiem Emerytów, Rencistów i Emerytów organizowane są różne kursy, także komputerowe, dla starszych osób gdzie niewelujemy różnicę technologiczną pomiędzy seniorami a ludźmi młodymi.

Skład zarządu

  • Jeżewski Franciszek – prezes
  • Mieczysław Augustyn – vice-prezes
  • Alicja Winiecka – skarbnik
  • Klemiens Kuchlin – sekretarz
  • Kazimierz Banach – członek