Uniwersytety Trzeciego Wieku

Senator Mieczysław Augustyn od samego początku inicjował i propagował powstawanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w naszym regionie ale także w całej Polsce. Z jego pomocą powstały Uniwersytety w Pile, Chodzieży, Czarnkowie, Złotowie oraz w Wągrowcu a w najbliższym czasie Uniwersytety mają się zawiązać w Trzciance i Krzyżu Wielkopolskim.

 

 

Celem działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest nawiązywanie do tradycji uniwersytetów powszechnych, które propagują wiedzę z różnych dziedzin wśród ludzi niezależnie od ich poziomu wykształcenia i statusu zawodowego.

Uniwersytety Trzeciego Wieku realizują zadania ukierunkowane na wspieranie osób starszych i są to m.in.:

  • permanentne  kształcenie seniorów;
  • rozwijanie  ich sprawności intelektualnej;
  • stymulowanie rozwoju osobowego ludzi starszych;
  • upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin
  • stwarzanie warunków do spotkań ludziom o podobnych zainteresowaniach i aspiracjach;
  • integrowanie środowiska seniorskiego.

Uniwersytet adresuje swoje propozycje do określonej grupy ludzi: do ludzi chcących żyć godnie, szukających dobrych stron starości, chcących bazować na walorach wieku emerytalnego.

  • Słuchaczami są emeryci i renciści. Uczestniczą oni w zajęciach audytoryjnych oraz w zajęciach grup zainteresowań i sekcji.
  • Kadrę stanowią wykładowcy utytułowani oraz praktycy z dużym doświadczeniem, zainteresowani problemami ludzi trzeciego wieku.
  • Zajęcia grupowe odbywają się głównie w pomieszczeniach wykładowych, ale również w salach gimnastycznych zaprzyjaźnionych szkół, gabinetach specjalistycznych, obiektach kultury i na łonie natury.