II edycja konkursu „LIST DO OJCA”

RodzinaSerdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i szkoły podstawowe z powiatów chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckiego, pilskiego i złotowskiego do udziału w II edycji konkursu „List do ojca”, który skierowany jest do uczniów klas V i VI szkół podstawowych. Celem Konkursu „List do ojca”, jest zwrócenie uwagi na ważną rolę ojca w rodzinie oraz propagowanie przykładów dobrego ojcostwa. W jego realizację zaangażowani będą liczni senatorowie, którzy współpracując ze szkołami, będą osobiście czytać i oceniać prace uczniów, a laureatów okręgowego etapu gościć będą w Senacie RP.

Przedsięwzięcie to jest wzorowane na przykładach amerykańskich. Podobnie jak w Senacie USA, w jego realizację w polskim Senacie zaangażowani będą senatorowie, którzy współpracując ze szkołami, będą osobiście czytać i oceniać prace uczniów. Uroczystym zwieńczeniem drugiej edycji konkursu będzie wręczenie nagród laureatom w gmachu Senatu i konferencja w listopadzie 2013 r.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Zadaniem uczestników będzie napisanie listu, który ma opisywać relacje z ojcem, ojczymem lub ojcem zastępczym. Konkurs zostanie przeprowadzony we wrześniu i październiku 2013 r.

Organizację pierwszej edycji konkursu w roku 2011 wsparło 20 senatorów, zgłosiło się wiele szkół podstawowych i wzięło w nim udział około dwóch tysięcy uczniów. W tym roku liczymy na jeszcze większe zaangażowanie. Niech dobrą okazją dla przypomnienia sobie o roli ojca w wychowaniu najmłodszego pokolenia będzie międzynarodowy dzień ojca, który obchodzony jest na całym świecie 23 czerwca.

Oprócz zagwarantowanej nagrody dla zwycięzcy – wyjazdu do Warszawy dziecka wraz z opiekunem i licznych atrakcji na miejscu, Senator Mieczysław Augustyn zdecydował się ufundować kilka dodatkowych nagród, już na poziomie regionalnym o łącznej wartości przeszło 1000 zł.

Poniżej prezentujemy materiały, które mogą być pomocne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu:

Regulamin Konkursu „List do ojca” 2013
Zaproszenie do Konkursu ‚List do Ojca’ 2013

Dla dzieci
Formularz dla ucznia
Przykładowe prace

Dla nauczycieli
Informacje dla nauczycieli
Konspekt o roli ojca
Formularz dla nauczycieli

Dla rodziców:
Informacje dla rodziców