Rodzina

Żona – Maria, nauczyciel w Gimnazjum nr 5 w Pile

Synowie:

Tomasz, informatyk, absolwent Politechniki Warszawskiej, szef firmy informatycznej,

Michał, absolwent psychologii na Uniwersytecie Warszawskim

Córka – Joanna

z_zona_01