Kolejne spotkanie z działaczami PZD z Okręgu

PZD 22.03.2013 Mieczysław AugustynZgodnie z obietnicą złożoną podczas VIII Zebrania Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców 9 marca, Senator Augustyn zaprosił do swojego biura w Pile członków Zarządu Władz PZD aby rozmawiać na temat nowych rozwiązań prawnych, które dla Polskiego Związku Działkowców oznaczają najwięcej zmian. Senator po raz kolejny przedstawił projekt ustawy autorstwa PO podkreślając, że jest on w dalszym ciągu konsultowany wewnątrz klubu PO.

Obecnie projekt jest analizowany w części dotyczącej funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców. Podkreślił, że Związek to organizacja o dużym dorobku i bogatej tradycji. Tym niemniej Trybunał Konstytucyjny uznał, że PZD ma być ustawą zlikwidowany oraz, że jest jedna ustawa regulująca  działalność organizacji pozarządowych w naszym kraju – ustawa o stowarzyszeniach. Dzisiaj mamy organizacje równe i równiejsze działające w oparciu o ustawy jak: PZD, PCK, PZŁ i PZW oraz inne działające w oparciu o ustawę o Stowarzyszeniach. W tej sprawie jest spór konstytucyjny.

Poinformował, że w projekcie PO przewiduje się użytkowanie działki na 25 lat z możliwością przedłużenia na następne 10 lat oraz  podatki.

Senator poinformował nas, że jeżeli w Klubie PO nie będzie zgody na opracowany projekt to nie będzie on forsowany. Projekt zostanie udostępniony działkowcom po akceptacji parlamentarzystów PO.

W spotkaniu udział wzięli: Marian Praczyk – Prezes OZ, Maria Fojt -Wiceprezes OZ oraz Prezesi ROD miasta Piły- Tadeusz Daukszewicz, Jan Ficerman, Tadeusz Truty, Czesław Wiśniewski, Jolanta Elicka, Marian Ostaszewski.

Na koniec spotkania Senator potwierdził, że jest za ogrodami działkowymi i działkowcami. Jeśli będzie szansa konstytucyjna zachowania PZD to będzie za Polskim Związkiem Działkowców. Stanowisko Działkowców jest dla Senatora zrozumiałe i  mogą się oni domagać aby swoje racje mogli przedstawić w Sejmie.