Konferencja Pomoc osobom niesamodzielnym – prezentacja projektu ustawy

Zaproszenie11 grudnia w sali kolumnowej Sejmu RP odbędzie się ogólnopolska konferencja poświęcona problematyce pomocy osobom niesamodzielnym. Podczas konferencji po raz pierwszy zostanie zaprezentowany oficjalny projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym autorstwa Grupy Roboczej pod przewodnictwem senatora Mieczysława Augustyna.

Celem organizowanego spotkania jest wzmocnienie świadomości społecznej na temat zmian, jakich wymaga obecny system opieki nad osobami niesamodzielnymi w Polsce oraz integracja środowisk, działających na rzecz osób niesamodzielnych i przewlekle chorych: decydentów, przedstawicieli jednostek publicznych mających bezpośredni wpływ na pomoc osobom niesamodzielnym i przewlekle chorym, organizacji pozarządowych, pracodawców oraz instytucji świadczących opiekę nad niesamodzielnymi.

Wśród prelegentów konferencji znajdą się Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak- Kamysz, Irena Wóycicka – podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, prof. Piotr Błędowski – wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” oraz gość specjalny Roberta Gatti, główny ekonomista w Grupie Banku Światowego.

Szczegółowy program odnajdziecie Państwo w Zaproszeniu