Konkurs „UNIJNY HIT DEKADY 2004 – 2014 W PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSCE” dla samorządów i organizacji pozarządowych

POL-UEDo poniedziałku, 7 kwietnia jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe z Północnej Wielkopolski (z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego, pilskiego, wągrowieckiego, złotowskiego) mogą zgłaszać swoje propozycje do udziału w konkursie „Unijny Hit Dekady 2004 – 2014 Północnej Wielkopolski”. Ten wyjątkowy plebiscyt organizują: Konwent Starostów Północnej Wielkopolski, Adam Szejnfeld, poseł na Sejm RP i Mieczysław Augustyn, senator RP. Motywacją do zorganizowania konkursu jest zbliżająca się wielkimi krokami dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej interesujących, najciekawszych, najlepiej ocenianych przez mieszkańców i samorządowców projektów zrealizowanych na terenie Północnej Wielkopolski od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Konkurs obejmuje projekty realizowane z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz popularyzację wiedzy z zakresu funduszy europejskich w kontekście 10 rocznicy unijnej akcesji.

W Konkursie mogą wziąć udział: jednostki samorządu terytorialnego Północnej Wielkopolski (z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego, pilskiego, wągrowieckiego, złotowskiego), oraz organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę w subregionie Północnej Wielkopolski w w/w powiatach. Projekty jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych ubiegających się o nagrodę, będą oceniane według następujących kryteriów: dostosowanie do lokalnych potrzeb, trwałe lub długoterminowe efekty, pozytywne rezultaty, współpraca mieszkańców, nowatorstwo, liczba beneficjentów, umiejętność łączenia różnych środków – unijne, własne, inne.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie do właściwego Starostwa Powiatowego od dnia 24 marca 2014 do 7 kwietnia 2014, wypełnionego formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej i papierowej.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt

REGULAMIN ‚Unijny Hit Dekady 2004 – 2014 W PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSCE’

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU ‚Unijny Hit Dekady 2004 – 2014 W PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSCE’