Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o ewidencji ludności – konta uśpione

Testament - Stift KonzeptGłównym celem tej inicjatywy jest umożliwienie realizacji  prawa do spadku. Dzisiaj na skutek sztywnych przepisów prawa bankowego jest wielki problem z dostępem do informacji. Wielu spadkobierców nie wie, że ich najbliżsi, po których oni dziedziczą, mieli pieniądze w banku na koncie, a jeśli mieli, to w jakim banku, w jakim SKOKU, w jakiej instytucji ubezpieczeniowej.  Banki, mimo wezwania Komisji Nadzoru Finansowego,  nie wdrożyły same procedur  aktywnego poszukiwania spadkobierców.

Jest  to o tyle oburzające, że w przypadku śmierci osoby, która miała dług wobec banku aktywnie poszukują dłużników,  spadkobierców długu. Nie ma tutaj zachowanej zasady odpowiedniości, symetrii rozwiązań.  Ponadto banki i SKOKI przekierowują te pieniądze z „nieużywanych” kont, po jakimś czasie ( w każdym banku, SKOKU inaczej) na tzw. konta uśpione, które nie są oprocentowane. A przecież nikt umowy z bankiem nie zerwał, ale istnieją zapisy, że umowa wygasa. Wygasa wraz ze śmiercią klienta banku. Więc rodzi się pytanie: czy i skąd bank wie lub nie wie, że jego klient umarł, skoro umowa wygasa. Tymczasem, wystarczyłoby przecież wejść do systemu PESEL i jeśli nie ma w bazie numeru, to nie ma człowieka .

W ten sposób postępuje się w  ubezpieczeniach, ale nie w bankach.

Zachęcamy Państwa do:

lektury projektu Ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o ewidencji ludności

oraz

Uzasadnienia – konta uśpione