Piła mówi NIE klapsom – Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz Prawo.

DSC_0381Marek Michalak odwiedził Piłę i okolice na zaproszenie Senatora Mieczysława Augustyna. W ciągu dwóch dni RPD gościł w siedmiu miejscowościach.

Wizyta w Wielkopolsce rozpoczęła się od odwiedzin Zespołu Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile. Z uczniami największej placówki edukacyjnej w mieście Marek Michalak rozmawiał o prawach dziecka. RPD odwiedził również szkolną poradnię psychologiczno-pedagogiczną i zapoznał się z warunkami nauczania 6 latków.

Kolejnym etapem był Dziecięcy Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica, również w Pile. Dyrektor szpitala Rafał Fonferek-Szuca oprowadził Marka Michalaka po oddziałach dziecięcych. Podczas spotkań z personelem rozmawiano o funkcjonowaniu szpitala i bieżących problemach opieki pediatrycznej. Przebywającym w placówce dzieciom wręczono materiały edukacyjne, informujące o prawach dziecka.

Piła mówi nie klapsom

Następnie Marek Michalak wziął udział w oficjalnej inauguracji kampanii „Reaguj! Masz Prawo” na terenie Piły i okolicznych gmin. O zmianę biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy, szczególnie zabiega w tym rejonie Senator Mieczysław Augustyn.

- Nie reagujemy na krzywdę innych, szczególnie dzieci, ponieważ nie wiemy, jak to robić. Bardzo chcemy to zmienić. Jestem przekonany, że kampania odniesie sukces w naszym lokalnym wymiarze – mówił podczas konferencji pilski Ambasador Kampanii.

- Reakcję na krzywdę dzieci traktujmy jako obowiązek. Szacunku wobec siebie możemy domagać się tylko wtedy, jeżeli mamy go dla innych – apelowała Posłanka Małgorzata Janyska.

- Fakt, że co trzeci Polak akceptuje bicie dzieci w wychowaniu, należy traktować jako sytuację wymagającą podjęcia działań zmierzających do obniżenia tego poziomu aprobaty przemocy fizycznej. Cieszę, się, że Piła i okolice mówią biciu dzieci stanowcze „nie” – podkreślał Marek Michalak.

Szanse dla rodzin dużych i zastępczych

W Pile Rzecznik wziął również udział w spotkaniu poświęconym Karcie Dużej Rodziny. Na terenie miasta realizowany jest program „Rodzina Trzy Plus”.

– Jego celem jest zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w dużych rodzinach, poprzez umożliwienie łatwiejszego dostępu do dóbr kultury sportu i rekreacji – tłumaczył Piotr Głowski, Prezydent Piły.

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele lokalnego samorządu oraz partnerzy programu. Rozmawiano przede wszystkim o możliwościach korzystania z karty u partnerów z okolicznych gminy i powiatów.

Pierwszy dzień zwieńczyła wizyta w rodzinie zastępczej z Szydłowa. Podczas kameralnej wizyty Marek Michalak spotkał się z dziećmi oraz rozmawiał z rodzicami o codziennych blaskach i cieniach ich pracy.

Anioły z MOS-u

Drugi dzień rozpoczął się od wizyty w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej. To całodobowa skierowana dla dziewcząt od 13 do 18 roku życia z całej Polski, zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

– Pracujemy, aby zmienić nastawienie dziecka do placówki, tak aby chciało u nas przebywać i uczyć się w gimnazjum, to bardzo ważne dla powodzenia procesu terapeutycznego – przekonywał dyrektor MOS-u Sławomir Milczarek.

Marek Michalak wziął udział w przedstawieniu „Anioł w mieście”, w którym główne role zagrały wychowanki MOS-u.

Z Białej RPD przeniósł się do Trzcianki, gdzie przysłuchiwał się posiedzeniu Dziecięcej Sesji Rady Miejskiej. Uczestnicy sesji zgłaszali przewodniczącemu projekty z zakresu sportu i kultury.

- Młodzieżowe Rady to świetny pomysł aktywizacji dzieci i młodzieży. Uczą lokalnego patriotyzmu i współpracy w grupie. Szacunek należy się władzom Trzcianki za realne wsłuchanie się w głos młodych ludzi – mówił Marek Michalak.

Kolejnym miejscem, które odwiedził Rzecznik był Krzyż Wielkopolski. Marek Michalak był gościem dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom”. Spotkanie było okazją do omówienia bieżących problemów, m.in. dostępności do neurologa i ortodonty.

Wronki – gmina przyjazna dzieciom

Przedostatnim punktem wizyty RPD w Wielkopolsce było Przedszkole nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach. Imponującą placówkę zbudowano od podstaw w 14 miesięcy, za kwotę ponad 7 mln złotych.

Na wstępie dzieci zaprezentowały przedstawienie pt. „Mam prawo do swych praw”, opowiadając w nim o problemach, z jakimi zmagają się w świecie dorosłych. W dalszej części spotkania, podczas którego obecni byli przedstawiciele m.in. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, reprezentanci placówek oświatowych oraz rodzice, Burmistrz Wronek Mirosław Wieczór przedstawiał projekty potwierdzające, że gmina jest wyjątkowo przyjazna dzieciom.

Spotkane zakończył panel dyskusyjny, w trakcie którego rozmawiano m.in. o możliwości współfinansowania z budżetu państwa akcji profilaktycznych z zakresu stomatologii dziecięcej, dostępności do pediatrów oraz zmniejszeniu ilości dokumentacji, jaką zobowiązani są prowadzić pracownicy socjalni opiekujący się rodzinami z zagrożonych środowisk.

U Szwaków po latach

Ostatni punkt wizyty w Wielkopolsce był dla Rzecznika Praw Dziecka szczególnie ważny. Po latach Marek Michalak odwiedził rodzinę Szwaków z Błot Wielkich, których tragedią w 2009 roku żyła cała Polska. Przypomnijmy, decyzją sądu rodzicom odebrano dwumiesięczną Różę i umieszczono w rodzinie zastępczej. Dopiero po interwencji Rzecznika Praw Dziecka i pomocy lokalnych społeczności dziewczynka wróciła do rodziny. Dziś Róża uczy się w Szkole Podstawowej w Chojnie, jest wesoła i szczęśliwa. Rodzina żyje skromnie ale wypełnia podstawowe obowiązki, daje ciepło i bezpieczeństwo jej członkom. Rzecznikowi Praw Dziecka Róża podarowała pięknego anioła.

YouTube Preview Image