Poprawki do ustawy o VAT – zwolnienia i odliczenia od darowizn żywnościowych

żywność28 sierpnia 2013 r. Senat, po usilnych staraniach senatora Mieczysława Augustyna przyjął projekt nowelizacji ustawy od podatku VAT. Jest to bardzo dobra wiadomość dla Banków Żywności, sklepów, a przede wszystkim, dla tych którym na co dzień brakuje żywności. Od 1 października 2013 r. sklepy będą mogły przekazywać produkty spożywcze na cele charytatywne bez płacenia podatku VAT.

Znane są przypadki przedsiębiorców, którzy zamiast wyrzucać dobrą żywność, chcieli przekazać ją potrzebującym. Nie zawsze kończyło się to szczęśliwie. Podatki od darowizn żywnościowych mogły skutecznie zniechęcić do dobroczynności.

Od 2009 roku producenci żywności nie muszą już odprowadzać podatku od darowizn żywnościowych, np. piekarnie, mogą robić to bez ponoszenia kosztów opodatkowania. Przepisy są jednak, nadal niekorzystne dla dystrybutorów żywności, czyli np. dla sklepów sprzedających pieczywo. Ale już od 1 października sytuacja ta ulegnie zmianie. W Sejmie i Senacie przegłosowano projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT. Jest w nim zapis, że wchodzi w życie 1 października 2013 r.

Zgodnie z art. 43 ust. dnia 11.03.2004r. pkt 16 ustawy o VAT poz poz. 1054 z późn. zm., ulga podatkowa dotyczy wyłącznie producentów żywności. Według nowelizacji także to ograniczenie ma zniknąć. Otwiera to drogę wielu nowym, potencjalnym darczyńcom chętnym do przekazywania żywności organizacjom pożytku publicznego – takim jak Banki Żywności, na rzecz potrzebujących. W sytuacji sprzyjających przepisów wystarczy, że wśród przedsiębiorców pojawi się chęć i wola do pomagania. Do tej pory, ze względu na koszty podatku, utylizacja żywności mogła być dla sklepów bardziej opłacalna niż przekazywanie jej na cele charytatywne.

Od 1 października 2013 każdy dystrybutor żywności (sklep, importer, hurtownik, firma cateringowa) będzie mógł przekazać Bankom Żywności darowiznę żywnościową na cele charytatywne. Muszą to być pełnowartościowe produkty w terminie przydatności do spożycia. Zachęcamy do współpracy i przekazywania żywności na rzecz potrzebujących. Przekazana żywność trafi do jadłodajni, domów samotnej matki, i innych ośrodków zajmujących się opieką najuboższych.