Projekty

ProjektyW miejscu tym odnajdziecie Państwo projekty, w realizację których zaangażowany jest Senator Mieczysław Augustyn. Ze względu na ogrom ilości spraw, którymi zajmuje się Senator będziemy tutaj zamieszczać wyłącznie materiały, które dotyczą spraw związanych z Sejmem i Senatem.

Do najważniejszego Projektu w jaki jest zaangażowany Senator Mieczysław Augustyn bez wątpienia należy zaliczyć Ustawę o Pomocy Niesamodzielnym, która ma za zadanie uzdrowić i usprawnić rynek opieki nad osobami, które nie są w stanie sami jej sobie zapewnić.

Senator jest także orędownikiem zmian w Ustawie o Samorządzie Gminnym. Zmiany, które proponuje Senator miałyby polegać na możliwości tworzenia w gminach Rad Seniorów, które byłyby organem doradczym władz gminnych.

Ważnym elementem Parlamentarnej działalności legislacyjnej są w tej chwili prace nad Ustawą o Petycjach, która zdaniem Senatora jest potrzebna aby usankcjonować ten sposób zwracania się obywateli do władz różnych szczebli w Polsce.

Senator Mieczysław Augustyn wspólnie z Posłem Adamem Szejnfeldem zabiegają także o nasz odcinek drogi ekspresowej drogi S11 starając się wyjaśniać zainteresowanym stronom – także w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej jak ważna jest dla kondycji ekonomicznej naszego regionu ta droga.