Ustawa o Pomocy Osobom Niesamodzielnym

2W ciągu niemalże siedmiu lat pracy Grupa Robocza ds. przygotowania projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym kończy zasadniczy etap prac. Przedstawiamy założenia do ustawy, która ma służyć wdrożeniu pierwszego w Polsce kompleksowego projektu zmian w opiece długoterminowej. Opieka nad osobami niesamodzielnymi zostanie tym samym wydzielona jako samodzielne ryzyko w systemie zabezpieczenia społecznego. Celem  ustawy jest zwiększenie dostępności, poprawa kompleksowości i ciągłości usług opiekuńczych dla osób zależnych od pomocy innych. Drogą do tego jest ustanowienie katalogu świadczeń adresowanych precyzyjnie zarówno do osób niesamodzielnych jak i ich bliskich. Byłyby one przeznaczone, w formie czeku opiekuńczego lub refundacji kwalifikowanych kosztów opieki, na zakup dóbr i usług wspomagających wysiłki rodzin i gmin w opiece nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. System ustalania stopnia niesamodzielności (orzekanie – trzy stopnie), wysoka wartość świadczeń (od 650 do 1000 zł), wzbogacenie form usług (teleopieka, opieka wytchnieniowa, urlop opiekuńczy), asystent osoby niesamodzielnej jako nowy zawód, otwarty, konkurencyjny rynek usług, uspołeczniony system kontroli jakości i przeciwdziałania nadużyciom oraz  realistycznie zbudowany system finansowania –  to zasadnicze rozstrzygnięcia projektu

Efektem jego wprowadzenia będzie upodmiotowienie osób niesamodzielnych i ich rodzin w procesie opieki. To najbliżsi będą organizatorami i koordynatorami opieki, dostaną do tego narzędzia  oraz środki i uprawnienia do zapewnienia jakości świadczeń. Opieka nadal pozostanie zadaniem własnym gminy, ale samorządy, w zamian za wypełnienie istotnych dla nowego systemu funkcji, otrzymają realne wsparcie w wykonaniu tego zadania.

Nowy, bogaty w ofertę rynek usług w opiece nad niesamodzielnymi, zmniejszenie szarej strefy, utworzenie 200 tys. miejsc pracy, zatrzymanie emigracji opiekunów to dodatkowe efekty projektowanych zmian.

Projekt Ustawy o Pomocy Osobom Niesamodzielnym złożony do Sejmu 4 maja 2018 r.

Osoby, organizacje, stowarzyszenia i inne podmioty zainteresowane wsparciem, współpracą i współtworzeniem zapisów Ustawy zaproaszamy do przyłączenia się do Koalicji na rzecz pomocy osobom niesamodzielnym. Koniecznie odwiedź stronę http://niesamodzielnym.pl/