Ustawa o Zasadach Prowadzenia Zbiórek Publicznych

Ustawa liberalizuje zasady przeprowadzania zbiórek publicznych. Wprowadza rozwiązania ułatwiające organizowanie akcji charytatywnych i zapewniające wszystkim łatwy dostęp do informacji o takich przedsięwzięciach oraz ich efektach.

Zgodnie z ustawą, zbiórką publiczną ma być gromadzenie ofiar w gotówce lub naturze, w miejscu publicznym, a także zbieranie ofiar na cele religijne. Ofiary muszą być zbierane na cel zgodny z prawem i pozostający w sferze zadań publicznych. Według ustawy, uprawnionymi do prowadzenia zbiórek publicznych będą: organizacje zajmujące się działalnością charytatywną i społeczną oraz komitety społeczne do tego powołane.

Zbiórka publiczna nie będzie wymagała pozwolenia. Zamiast tego ustawa wprowadza zasadę zgłoszenia kwesty drogą elektroniczną albo w formie papierowej. Minister administracji i cyfryzacji ma obowiązek zamieścić pełną informację o zbiórce, w tym sprawozdanie o jej wynikach, na portalu administrowanym przez resort.

Podmiot prowadzący zbiórkę publiczną będzie musiał przygotować dwa rodzaje sprawozdań i przekazać je do MAC. Sprawozdanie ze zbiórki określające wysokość i rodzaj zebranych środków lub darów ma być doręczone w ciągu 30 dni od zakończenia zbiórki. Natomiast sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych środków i darów ma być dostarczone w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego w przypadku organizacji lub w ciągu roku od zakończenia zbiórki w przypadku komitetów społecznych.

Akcje charytatywne związane z przekazywaniem datków za pomocą sms-ów oraz wpłat na konto, gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany, nie będą podlegały ustawowym ograniczeniom i wymagały zgłoszenia. Do zbiorek nie będą także zaliczane tego rodzaju akcje przeprowadzane w szkołach oraz wśród znajomych na terenie prywatnym. Zbiórką publiczną nie będzie też zbieranie ofiar w urzędach publicznych, jeśli będzie ono odbywało się w ramach tzw. zbiórek koleżeńskich. Pieniądze zebrane przez organizacje, które nie dokonały rozliczenia ze zbiorki, będą przekazywane m.in. instytucjom pomocy społecznej.

Sejm uchwalił ustawę 14 marca 2014 r. Prezydent podpisał ustawę 1 kwietnia 2014 r.

Tekst Ustawy