Praca w Senacie

Mieczysław Augustyn jest Senatorem już trzeciej kadencji z rzędu co bez wątpienia świadczy o zaufaniu jakim obdarzają go mieszkańcy regionu. Swoją działalność w Parlamencie RP od początku opierał na potrzebie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym oraz wspieraniu polskich rodzin. Praca Senatora, Parlamentarzysty jest wbrew pozorom ciężka i trudna. Senator średnio co dwa tygodnie bierze udział w posiedzeniach plenarnych Senatu gdzie bierze udział w rozpatrywaniu projektów Ustaw, które uchwalił Sejm. Jednak zanim do tego dojdzie Senator bierze udział w pracach swoich Komisji Stałych gdzie każda Ustawa jest analizowana pod różnym kątem w zależności od charakteru Komisji. W Senacie RP są następujące Stałe Komisje:

Praca – służba jako Senator wiąże się także z udziałem w Parlamentarnych i Senackich Zespołach, w których pracują Posłowie i Senatorowie, a które zajmują się – w zależności od nazwy Zespołu – różnymi aspektami życia codziennego Polaków. Zespoły senackie i parlamentarne są apolitycznymi grupami skupiającymi parlamentarzystów, tworzonymi do zrealizowania celów określonych w ich regulaminach wewnętrznych. Cele działania zespołu, sposób działania oraz organizację wewnętrzną zespoły ustalają samodzielnie. Zespoły działają na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz Regulaminu Senatu (Sejmu). Władze zespołu mają obowiązek podania do wiadomości Prezydium Izby składu osobowego zespołu oraz regulaminu wewnętrznego.

Senackie Zespoły:

Parlamentarne Zespoły to m.in.:

Pełna lista wszystkich Zespołów Parlamentarnych znajduje się tutaj

Ponadto Praca Senatora to także aktywność w terenie. Senator jest zapraszany na liczne uroczystości państwowe, rocznice, wydarzenia kulturalne itp. Wiąze się to z częstymi wyjazdami. Mieczysław Augustyn jest Przewodniczącym Komisji Rodziny i Polityki Społecznej i dlatego uczestniczy też w spotkaniach i konsultacjach na terenie całego kraju ponieważ zapraszany jest na uroczystości organzowane przez rózne stowarzyszenia z całej Polski.

Od początku 2012 roku do chwili obecnej* Senator Mieczysław Augustyn brał udział w 92,4% spośród 1360 głosowań, którymi w ogóle zajmowała się Izba w tym czasie. Jest osobą zdecydowaną o czym może świadczyć sposób jego głosowania. 811 razy podniósł rękę „za” a 501 razy „przeciw”. Zaledwie 2 razy na  „wstrzymał się” od głosowania spośród swoich 1314 głosowań.
*stan na 4 lipca 2013 r.

Korzystając z przysługującego prawa Senator korzysta z oświadczeń senatorskich. W sprawach, z którymi zwracają się obywatele, przedsiębiorstwa, firmy i instytucje Senator może interweniować u właściwych Ministrów, którzy mają obowiązek udzielenia wyczerpującej odpowiedzi w danej kwestii. Zapraszamy do zapoznania się z oświadczeniami Senatora Mieczysława Augustyna