Parlamentarne Zespoły

Sejm Senator Mieczysław AugustynZespoły senackie i parlamentarne są apolitycznymi grupami skupiającymi parlamentarzystów, tworzonymi do zrealizowania celów określonych w ich regulaminach wewnętrznych. Cele działania zespołu, sposób działania oraz organizację wewnętrzną zespoły ustalają samodzielnie.
Zespoły działają na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz Regulaminu Senatu (Sejmu). Władze zespołu mają obowiązek podania do wiadomości Prezydium Izby składu osobowego zespołu oraz regulaminu wewnętrznego.