Senackie Komisje Stałe

Komisja senacka, komisja parlamentarna powoływana przez Senat w celu rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Senatu oraz wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Senat, Marszałka Senatu lub Prezydium Senatu. Obrady Komisji odbywają się stosunkowo często i zajmują Senatorom od 3 do nawet 8 godzin. W trakcie ich obrad przygotowywane, wypracowywane jest stanowisko,opinie Komisji dotyczące danej sprawy po to aby podczas obrad całego Senatu reszta Senatorów mogła poznać stanowisko danej Komisji wyspecjalizowanej w danej dziedzinie.

Senator Mieczysław Augustyn zasiada w dwóch stałych Komisjach Senackich

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, z którą jest związany od początku swojej parlamentarnej pracy

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, której jest zastępcą przewodniczącego.