Senator Mieczysław Augustyn gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w TVP i nie tylko…

WOŚPPodobnie jak w latach ubiegłych senator Mieczysław Augustyn aktywnie włącza się do gry Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Senator przeznaczył na licytację w Pile i w Złotowie dwa dwuosobowe wyjazdy do Warszawy – zwiedzanie Parlamentu i obiad w jego towarzystwie oraz zwiedzanie dodatkowo wybranej atrakcji Stolicy.

Dodatkowo na aukcji internetowej na platformie allegro.pl odbywa się licytacja zwiedzania Parlamentu w towarzystwie senatora, dla tych osób, które nie mogą wziąć udziału w licytacji w Pile lub Złotowie.

Po raz pierwszy senator gościł będzie w Sztabie Głównym Orkiestry przy Woronicza w Warszawie. Wspólnie z Jurkiem Owsiakiem i szefem Koalicji na Pomoc Niesamodzielnym Tomaszem Michałkiem senator Mieczysław Augustyn będzie rozmawiał o sytuacji seniorów oraz zapisach proponowanej przez siebie Ustawy o Pomocy Osobom Niesamodzielnym. Rozmowa odbędzie się ok. godziny 16.10 w dniu Finału na antenie Telewizji Polskiej.