Spotkania senatora Mieczysława Augustyna z samorządowcami i urzędniakami Ziemi Złotowskiej

ZŁOTÓW17 i 18 marca senator Mieczysław Augustyn spotkał się z Burmistrzem Miasta Złotowa Piotrem Pulitem oraz Wójtem Gminy Złotów Piotrem Lach. Tematami rozmów były sprawy związane z funkcjonowaniem gminy, kondycją finansową miejskiego i gminnego ośrodka pomocy społecznej. Poruszona została kwestia dostępności przedszkoli i żłobków na terenie miasta i gminy Złotów. Dodatkowo senator spotkał się z panią kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie Krystyną Kos oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Heleną Agatowską