Samorządy domagają się S10

LIS10Senatorowie z województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego zaproponowali samorządom powołanie  Stowarzyszenia o nazwie „Droga Ekspresowa S10″ , które ma być dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem gmin, powiatów i województw położonych przy drodze krajowej nr 10 na terenie całej Polski.Wyrażenie zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10” pozwoli samorządom zwiększyć swój wpływ na procesy związane z tą inwestycją.

Celem podjęcia inicjatywy Stowarzyszenia będzie wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia; a w szczególności inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin, powiatów i województw, wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów na rzecz budowy drogi ekspresowej S10; koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S10; wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach; realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę drogi ekspresowej S10.

Stowarzyszenie realizować będzie swoje cele poprzez m.in. reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym; podejmowanie inicjatyw, promowanie oraz aktywne popieranie wszelkich działań mających na celu budowę drogi ekspresowej S10; prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu budowę drogi ekspresowej S10; prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej problematyki Stowarzyszenia i jego członków; organizację szkoleń, konferencji, seminariów, wystaw, wyjazdów studyjnych oraz prezentacji; upublicznianie przedsięwzięć Stowarzyszenia w szczególności w prasie, radiu i telewizji.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Statutu Stowarzyszenia Droga Ekspresowa S10.
 

oraz

Uchwałą w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Droga Ekspresowa S10.