Święto Samorządu Terytorialnego

7Z okazji 25. rocznicy pierwszych wyborów do rad gmin, w ramach obchodów Roku Samorządu Terytorialnego senator Mieczysław Augustyn od kilku dni bierze udział w sesjach rad gmin Północnej Wielkopolski składając wyrazy uznania i szacunku dla wszystkich radnych i włodarzy gmin wszystkich kadencji.

Przypomniał, że Senat ma szczególny powód, by mówić, iż odrodzenie samorządu jest jego dziełem. Nasza samorządność to jeden z największych sukcesów polskich przemian. Uwolniła obywatelską energię Polaków i pozwoliła wspólnotom lokalnym współuczestniczyć i współdecydować w sprawach publicznych, zmieniła polskie wsie i miasteczka. Jak mówił, nie ma nowoczesnej demokracji bez sprawnego i silnego samorządu. Senator przypomniał także, że obecnie trwa dyskusja nad znaczeniem samorządu i potrzebą ewentualnych reform. Bez względu jednak na jej wynik, samorządy będą miały kluczowe znaczenie dla stabilności dalszego rozwoju kraju. To one decydują o tym, jak się żyje Polakom.