VIII zebranie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

IMG_5411W sobotę 9 marca 2013 r. za zaproszenie OZ PZD uczestniczyłem w ważnym wydarzeniu jakim bez wątpienia była dyskusja na temat przyszłości Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Mimo różnicy zdań w moim odczuciu takie spotkanie było bardzo ważne i będzie miało swoje dalsze etapy. Zaprosiłem Działkowców na dalsze rozmowy, które odbędą się już 18 marca w moim Biurze. Mam nadzieję, że tam – w nieco mniejszym gronie i patrząc sobie w oczy będziemy potrafili dojść do porozumienia w sprawie ROD, które dla mnie jako działkowca są bardzo istotne.