Dla Seniora

Całe życie zawodowe Mieczysław Augustyn ukierunkował w taki sposób aby zapewnić seniorom godne starzenie się. Jest to jedna z jego dziedzin działalności, w którą angażuje swój czas siły i środki od naprawdę wielu już lat.

Aktywność ta przejawia się m.in poprzez udział w grupach i zespołach parlamentarnych, których celem pracy jest poprawa sytuacji osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych a także rodzin. Senator wychodzi z założenia, że oprócz działalności na skalę mikro – w gminach, stowarzyszeniach potrzebna jest inicjatywa na najwyższych możliwych szczeblach władzy – ustawodawczej a także dzięki posiadanemu autorytetowi – wykonawczej.

Senator Mieczysław Augustyn na bieżąco współpracuje z ministerstwami – Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Zdrowia, które mają największy wpływ na sytuację seniorów w Polsce.

Aktywność Senatora nie ma tylko charakteru pracy parlamentarnej. Jest to cały szereg innych form działalności na gruncie społecznym, lokalnym. Senator Mieczysław Augustyn aktywnie wspiera środowiska senatorskie swoją wiedzą, doświadczeniem a niejednokrotnie także czynem.