Koalicja na Rzecz Pomocy Niesamodzielnym

Celem Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” zwanej dalej Koalicją jest przekonanie władz państwowych, samorządowych oraz opinii publicznej do pilnej potrzeby budowy w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia dla osób niesamodzielnych, w oparciu o rekomendacje zawarte w zielonej księdze „Opieka długoterminowa w Polsce” oraz założenia ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym przygotowanych przez Grupę Roboczą przy KP PO.

Zamierzenia Koalicji realizowane są poprzez:
1. Ciągłe informowanie decydentów, mediów i opinii publicznej o sytuacji osób niesamodzielnych, o funkcjonowaniu systemów wsparcia w innych krajach oraz o rozwiązaniach przygotowanych przez Grupę Roboczą.
2. Wywieranie wpływu na władze publiczne, by jak najszybciej zakończyć prace nad budową systemu pomocy osobom niesamodzielnym oraz rozpocząć wprowadzanie jego rozwiązań

W szczególności dla realizacji swoich celów Koalicja będzie:
1. Monitorować i nagłaśniać przypadki zaniedbań w opiece nad osobami niesamodzielnymi w Polsce;
2. Organizować i stymulować organizację kampanii społecznych na rzecz jak najpełniejszej realizacji potrzeb osób niesamodzielnych;
3. Organizować akcje społecznego nacisku na rzecz systemowej poprawy dostępności i jakości usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych.
4. Propagować rekomendacje i rozwiązania zawarte w ZK oraz badań i danych ważnych dla rozwoju usług opieki długoterminowej w Polsce .
5. Organizować i uczestniczyć w konferencjach dot. funkcjonowania i projektowanych zmian w systemie opieki nad osobami niesamodzielnymi ;
6. Aktywnie uczestniczyć w konsultacjach społecznych nt. założeń do ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym
7. Budować sieć wpływu na decyzje władz publicznych dla zagwarantowania wdrożenia rozwiązań zawartych w założeniach do ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym.

Szczegółowe informacje na temat Koalicji znajdziecie Państwo na stronie niesamodzielnym.pl

Zapraszamy do wstąpienia w szeregi Koalicji. Są już nami:

1    Marek Tylka Przewodniczący Regionalnej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej, NSZZ Solidarność
2    Między Zakładowa Sekcja Pomocy Społecznej NSZZ Solidarność, Chełm
3    Regionalna Sekcja Pracowników Pomocy Społecznej Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność, Starogard Szczeciński
4    Sekcja Regionalna Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ Solidarność, Łódź
5    Regionalna Sekcja Pracowników Pomocy Społecznej Regionu Piotrkowskiego NSZZ Solidarność, Piotrków Trybunalski
6    Regionalna Sekcja Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ Solidarność Dom Pomocy Społecznej, Przybysławice
7    Regionalna Sekcja Domów Pomocy Społecznej NSZZ Solidarność, Płock
8    Regionalna Sekcja Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ Solidarność, Katowice
9    Regionalna Sekcja Domów Pomocy Społecznej NSZZ Solidarność, Gorzów Wlkp
10    Krajowa Sekcja Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność”, Kraków
11    Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ Solidarność, Częstochowa
12    Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, Suwałki
13    Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile
14    Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
15    Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej
16    Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Bliszczycach
17    Stowarzyszenie Przyjaciół Domów Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
18    Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach
19    Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społeczne
20    POLSKA FUNDACJA ALZHEIMEROWSKA, Warszawa
21    POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA, Warszawa
22    SIEDLECKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA, Siedlce
23    Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Częstochowa
24    Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Elbląg
25    Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Sopot
26    Stowarzyszenie Alzheimera, Gorzów Wlkp
27    Katowickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Katowice
28    Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera, Kraków
29    Alzheimerowska Grupa Wsparcia, Lublin
30    Alzheimerowska Grupa Wsparcia przy Fundacji CITON, Łomża
31    Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie, Krapkowice
32    Stowarzyszenie Alzheimera
33    Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów nad Chorymi na Chorobę Alzheimera Szpital ZOZ, Poznań
34    Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Szczecin
35    Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Toruń
36    Dolnośląskie Stowarzyszenie Rodzin Osób z Chorobą Alzheimera, Wrocław
37    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Warszawa
38    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Podlaski, Biała Podlaska
39    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Beskidzki, Skoczów
40    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Ciechanów
41    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Elbląg
42    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Odział w Gdańsku
43    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Gnieźnie
44    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Gnieźnie
45    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Koszalin
46    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Wojewódzki w Krakowie
47    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Odział w Kutnie
48    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Odział w Lesznie
49    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Odział w Łodzi
50    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Odział w Olsztynie
51    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Koło Kościan
52    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Odział Radom
53    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Szczecinku
54    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Koło Szczecinek
55    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Warszawa
56    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Odział Wrocław
57    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Odział Podhalański, Zakopane
58    Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, ich Opiekunów i Przyjaciół „SON”, Gliwice
59    Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na SM, Kielce
60    Agencja „Asysta” Usługi opiekuńcze i porządkowe, Gdańsk
61    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ULVITA s.c., Gliwice
62    Ośrodek Opiekuńczo – Szkoleniowy Serafin, Gdańsk
63    MRE Opieka Sp. z o.o., Wrocław
64    Seniorvita Usługi Pielęgniarsko – Opiekuńcze, Szczecin
65    Prezes Związku Miast Polskich, Poznań
66    Komisja Polityki Społecznej Związku Miast Polskich, Poznań
67    Przewodniczący Związków Powiatów Polskich, Polkowice
68    Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol”
69    Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Poznań
70    Spółdzielnia Socjalna „50+”, Gdynia
71    Spółdzielnia Socjalna Pomocna Dłoń, Bystrzyca Kłodzka
72    Spółdzielnia Socjalna „Kreatywni”, Bydgoszcz
73    Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy. Centrum usług pielęgniarskich. NZOZ, Dąbrowa Górnicza
74    Kama. Usługi pielęgniarsko – opiekuńcze, Dąbrowa Górnicza
75    Firma opiekuńczo – medyczna, Dąbrowa Górnicza
76    Upio. NZOZ. Zespół medyczno – opiekuńczy, Dąbrowa Górnicza
77    Dom seniora Joanna, Przemocze
78    Dom Pomocy Społecznej, Drawsko
79    Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Świnoujście
80    Usługi opiekuńcze Sp. z o.o., Szczecin
81    Szept. Usługi opiekuńcze, Mielrzyn, Szczecin
82    Senior. Usługi opiekuńcze
83    Nadzieja. Centrum pielęgnacyjno – opiekuńcze, Białogard
84    Mira. Usługi pielęgniarsko – opiekuńcze NZOZ, Złocieniec
85    Med-Bis. NZOZ. Zakład usług pielęgniarsko – opiekuńczych, Świdwin
86    Cito. Usługi opiekuńcze dla osób starszych i dzieci, Szczecin
87    Centrum Usług Opiekuńczych. Opiekunki, opieka domowa, usługi pielęgniarskie, Szczecin
88    Centrum Usług Opiekuńczych, Szamocin
89    Szept. Centrum usług opiekuńczych i medycznych
90    Dom seniora Tęcza, Łapino
91    U Wiesi. Zakład usług opiekuńczych, Tczew
92    Usługi pielęgniarsko – opiekuńcze, Rumia
93    Smoczek s.c. Agencja opieki. Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi, Gdynia
94    Usługi opiekuńczo – specjalistyczne, Lębork
95    Usługi opiekuńcze, Czarna Woda
96    Pomoc. Zakład usług opiekuńczo – gospodarczych, Gdańsk
97    Paramedica. Niepubliczny zakład pielęgniarsko – opiekuńczy
98    Ośrodek Pielęgnacyjno – Opiekuńczy przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym Dar Serca, Sztum
99    Omnia. Usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze, Gdynia
100    Agencja usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, Gdańsk
101    Usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze, Gdańsk
102    Usługi Opiekuńcze, Gdańsk
103    Usługi Opiekuńcze, Iwiczno
104    Agencja Asysta. Usługi opiekuńcze i porządkowe, Gdańsk
105    Smoczek s.c. Agencja opieki. Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi, Gdynia
106    Serafin. Ośrodek opiekuńczo – szkoleniowy, Gdańsk
107    Centrum usług opiekuńczych Nowa Opieka, Gdańsk
108    Care4u. Usługi opiekuńcze, Gdynia
109    Usługi opiekuńcze, Gdańsk
110    Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy, Brodnica
111    Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy, Rypin
112    Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy, Toruń
113    Pielęgniarski dom opieki, Palimiry
114    Dom Pomocy Społecznej, Drawsko
115    Monaga s.c. Centrum usług pielęgniarskich, Pruszków
116    Usługi pielęgniarskie, Warszawa
117    Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy Szpitala Powiatowego, Kozienice
118    Wesoła Chatka. Usługi opiekuńczo – wychowawcze, Warszawa
119    Vital s.c. Usługi opiekuńczo – pielęgniarskie, Warszawa
120    Mira. Usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze, Warszawa
121    Marion. Usługi opiekuńcze, Trębki Stare
122    Humanus s.c. Usługi pielęgniarsko – opiekuńcze dla dzieci i dorosłych, Borowiczki Pieńki
123    Usługi opiekuńczo – turystyczne, Warszawa, Warszawa
124    Gabo s.c. Agencja usług opiekuńczych, Warszawa
125    Boschena .Agencja, usługi opiekuńcze, Lubań
126    Usługi opiekuńcze, Wałbrzych
127    MRE Opieka Sp. z o.o. Opieka pielęgniarska, Wrocław
128    Maranta. Centrum usług opiekuńczych, Wrocław
129    Agencja usług opiekuńczych, Piechowice
130    Punkt usług opiekuńczych, Bogatynia
131    Biuro usług opiekuńczo – pielęgniarskich, Szczawno Zdrój
132    Med-Optyka. Usługi optyczne i opiekuńcze, Wałbrzych
133    Karmedica. Usługi pielęgniarsko – opiekuńcze, Dzierżoniów
134    Usługi opiekuńcze, Henryków
135    Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy, Bielawa
136    Zakład usług opiekuńczych s.c., Świebodzice
137    Zacisze. Usługi opiekuńcze, Jelenia Góra
138    Agencja opiekuńcza, Stoszowice
139    Agencja usług opiekuńczych, Oława
140    Zakład usług opiekuńczych, Wałbrzych
141    Prywatna agencja pielęgniarsko – opiekuńcza, Ziębice
142    Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Medszkol Sp. z o.o., Bielawa
143    Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy, Złotyryja
144    Ewa-Med. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Oborniki Śląskie
145    Niebieski Parasol. Dolnośląski ośrodek pielęgnacyjno – rehabilitacyjny, Chojnów
146    Senior. Firma usługowa opiekuńczo – pielęgnacyjna, Walbrzych
147    Caritas. Dom opieki im. ks. J. Schneidera. Opieka całodobowa, Walczyce
148    Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej. Zakład opiekuńczo – leczniczy, Jaśki
149    Opieka Długoterminowa Sp. z o.o., Olsztyn
150    Górska, Tkacz. Pielęgniarska Spółka Partnerska. Opieka długoterminowa, Wadąg
151    Cordis. Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej i Długoterminowej, Olsztyn
152    Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej Szpitala św. Jerzego, Lubawa
153    ZOZ nr 2 w Rzeszowie. Przychodnia specjalistyczna. Centrum diagnostyczne, Rzeszów
154    Medic San. NZOZ, Nowosielce
155    Dar-Med. NZOZ. Domowa opieka paliatywna, Brzozów
156    Pielęgniarska opieka w domu pacjenta, Przemyśl
157    Zakład Opieki Długoterminowej. Szpital, Błażowa
158    Stacja Opieki. Pielęgniarstwo środowiskowe i opieka długoterminowa Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Krosno
159    Podstawowa Opieka Zdrowotna. NZOZ. Opieka długoterminowa Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Kąty
160    Pielęgniarska Opieka Długoterminowa im. św. Franciszka s.c. NZOZ, Mielec
161    Pielęgniarska opieka długoterminowa NZOZ, Orły
162    Dom Pod Słońcem. Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej, Toruń
163    Indywidualna praktyka pielęgniarki domowej opieki długoterminowej, Włocławek
164    Seni. Centrum opieki długoterminowej, Toruń
165    Szkoła Policealna dla Opiekunów Medycznych Europejskiego Centrum Edukacji w Opiece Długoterminowej, Toruń
166    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rypin
167    NZOZ Ula – Med., Włocławek
168    NZOZ. Zakład pielęgniarsko – opiekuńczy Troska, Toruń
169    Ada-Med. NZOZ. Usługi pielęgniarskie, Żagań
170    Agia Medica. NZOZ. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Czerwieńsk
171    Meritum Vite s.c. NZOZ. Opieka długoterminowa, Świebodzin
172    Lege Artis. Opieka długoterminowa NZOZ, Szprotawa
173    Hospitium. NZOZ. Opieka długoterminowa, Żary
174    BetaMed. NZOZ. Centrum medyczne, Lublin
175    Przychodnia Centrum. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łuków
176    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Daw-Med. M. Kowalska, M. Kowalski sp.j., Kraśnik
177    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa, Krasnystaw
178    Domowa opieka długoterminowa. Praktyka pielęgniarek, Świdnik
179    Długoterminowa Opieka Domowa. NZOZ, Lublin
180    Arka. NZOZ. Centrum opieki długoterminowej, Lublin
181    Meritum Vite s.c. NZOZ. Opieka długoterminowa, Gorzów Wlkp
182    Bjeska. Sprzęt medyczny do wentylacji domowej, Poznań
183    Pielęgnirstwo, Szamotuły
184    Speranza. NZOZ. Pielęgniarska opieka długoterminowa, Wyrzysk
185    Senior. Centrum opieki długoterminowej NZOZ, Leszno
186    Promyk. Zakład opieki długoterminowej, Poznań
187    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.Opieka długoterminowa, Leszno
188    Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu chorego, Gniezno
189    Krys-Med. Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej, Międzychód
190    Gena. Zakład opieki długoterminowej i domowej, Kalisz
191    Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, Piła
192    Opieka Długoterminowa i Hospicjum Domowe s.c. Opieka nad przewlekle chorym w domu, Słupca
193    Panaceum s.c. Pielęgniarki środowiskowe, opieka domowa,opieka długoterminowa, Luboń
194    Opieka długoterminowa, Września
195    Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie. Stowarzyszenie pielęgniarsko – opiekuńcze, Częstochowa
196    Pogodna Jesień Sp. z o.o. Pensjonat seniora, Tarnowskie Góry
197    Remedium sp.j. NZOZ. Centrum usług medycznych, Pyskowice
198    Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Sióstr Boromeuszek. Opieka długoterminowa, Cieszyn
199    Stacja Opieki. Pielęgniarska opieka długoterminowa, gabinet rehabilitacyjny Caritas Diecezji Opolskiej, Sieraków Śląski
200    Praktyka Grupowa Pielęgniarek Opieki Długoterminowej s.c., Wisła
201    Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny. Szpital Opieki Długoterminowej, Jaworze
202    Zakład Opieki Długoterminowej Epione, Katowice
203    Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej, Augustów
204    BetaMed. NZOZ. Centrum medyczne, Katowice
205    Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie. Stowarzyszenie pielęgniarsko – opiekuńcze, Poczesna
206    Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie. Stowarzyszenie pielęgniarsko – opiekuńcze, Częstochowa
207    Stacja Opieki. Pielęgniarska opieka długoterminowa Caritas Diecezji Opolskiej, Skorogoszcz
208    Stacja Opieki. Pielęgniarska opieka długoterminowa Caritas Diecezji Opolskiej, Ozimek
209    Stacja Opieki. Pielęgniarska opieka długoterminowa Caritas Diecezji Opolskiej, Otmuchów
210    Stacja Opieki. Pielęgniarska opieka długoterminowa Caritas Diecezji Opolskiej, Olesno
211    Stacja Opieki. Pielęgniarska opieka długoterminowa Caritas Diecezji Opolskiej, Nysa
212    Stacja Opieki. Pielęgniarska opieka długoterminowa Caritas Diecezji Opolskiej, Łambinowice
213    Stacja Opieki. Pielęgniarska opieka długoterminowa Caritas Diecezji Opolskiej, Lubrza
214    Stacja Opieki. Pielęgniarska opieka długoterminowa Caritas Diecezji Opolskiej, Korfnatów
215    Stacja Opieki. Pielęgniarska opieka długoterminowa Caritas Diecezji Opolskiej, Kluczbork
216    Stacja Opieki. Pielęgniarska opieka długoterminowa Caritas Diecezji Opolskiej, Katy Opolskie
217    Stacja Opieki. Pielęgniarska opieka długoterminowa Caritas Diecezji Opolskiej, Jemielnica
218    Stacja Opieki. Pielęgniarska opieka długoterminowa Caritas Diecezji Opolskiej, Izbicko
219    Stacja Opieki. Pielęgniarska opieka długoterminowa Caritas Diecezji Opolskiej, Głunczyce
220    Stacja Opieki. Pielęgniarska opieka długoterminowa Caritas Diecezji Opolskiej, Brożec
221    Stacja Opieki. Pielęgniarska opieka długoterminowa Caritas Diecezji Opolskiej, Baborów
222    Pielęgniarska opieka długoterminowa Caritas Diecezji Opolskiej, Grodków
223    Zakład długoterminowej opieki medycznej im. św. K. Sieneńskiej, Maków Podhalański
224    Mari-Med. Opieka długoterminowa i paliatywna NZOZ, Kraków
225    Zakład usług medyczno – rehabilitacyjnych NZOZ. Długoterminowa opieka pielęgniarska. Hospicjum domowe Małopolskiego ZO PCK, Kraków
226    Czwórka. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Kraków
227    Servitum Sp. z o.o. Kompleksowa opieka domowa nad osobami starszymi, Kraków
228    Bezpieczna Starość. Zakład pielęgnacyjny, Łódź
229    Troska s.c. NZOZ. Pielęgniarsko – Położnicza Opieka Długoterminowa, Bełchatów
230    Palium. Zakład pielęgniarskiej opieki paliatywnej i długoterminowej, Łódź
231    Barbara. Ośrodek opiekuńczy, Wielka Wieś
232    BetaMed. NZOZ. Centrum medyczne, Kielce
233    Dom Dziennego Pobytu, Oborniki
234    Złota Jesień. Dom Dziennego Pobytu, Szczecinek
235    Dom Dziennego Pobytu, Zielona Góra
236    Dom Dziennego Pobytu, Zielona Góra
237    Dom Dziennego Pobytu Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Łódź
238    ”SUKCES” Spółka z o.o. Dom Opieki „DAR BOŻY”, Wielogłowy
239    Dom Dziennego Pobytu ” Pod Dobrą Gwiazdą”, Łódź
240    Prywatny Dom Opieki, Luboń
241    Dzienny Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych, Olsztyn
242    Droga Stowarzyszenie Nasz Dom Dom Rodzinny, Białystok
243    Dom Dziennego Pobytu Kapuściska, Bydgoszcz
244    Dom Pomocy Społecznej – Dzienny Dom nr 1, Poznań
245    Klub Winogrody – Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Poznań
246    Dom Dziennego Pobytu Magda Maria, Opole,
247    Nasz Dom Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Olsztyn
248    Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nasza Przystań, Olsztyn
249    Niedziela – Dom Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Skierniewice
250    Opoka Katowickie Stowarzyszenie Dom Pomocy Społecznej, Katowice
251    Pod Altanką Dom Dziennego Pobytu, Czechowice-Dziedzice
252    Dom Dziennego Pobytu Senior, Bydgoszcz
253    Dom Dziennego Pobytu Senior, Siedlce
254    Serce Stowarzyszenie Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Chorzów
255    Serce Stowarzyszenie Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Chorzów
256    Nadzieja – Opieka, pielęgniarstwo, rehabilitacja, Lublin
257    U Babci Dom Dziennego Pobytu – Ośrodek Pomocy Społecznej, Oborniki
258    Dom Dziennego Pobytu nr 4 Wrzos, Kędzierzyn-Koźle
259    Dom Dziennego Pobytu Złota Jesień, Opole
260    Agencja Opiekuńczo-Medyczno-Handlowa, Katowice
261    Agencja Opiekuńczo-Medyczno-Handlowa, Katowice
262    Bielańskie Centrum Pomocy Społecznej – Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Warszawa
263    Caritas Diecezji Płockiej – Centrum Charytatywno-Opiekuńcze – Dom Dziennego Pobytu, Płock
264    Dom Dziennego Pobytu Życzliwa Przystań, Inowrocław
265    Dom Dziennego Pobytu, Gostyń
266    Wrzos – Dom Dziennego Pobytu, Aleksandrów Łódzki
267    Dom Dziennego Pobytu, Zgierz
268    Dom Dziennego Pobytu, Węgrów
269    Dom Dziennego Pobytu, Grudziądz
270    Dom Dziennego Pobytu, Warszawa
271    Dom Dziennego Pobytu, Legionowo
272    Dom Dziennego Pobytu, Oława
273    Dom Dziennego Pobytu, Strzelin
274    Relaks – Dom dziennego pobytu, Warszawa
275    Dom Dziennego Pobytu dla Emerytów i Rencistów, Mielec
276    Dom Dziennego Pobytu Dziecka, Braniewo
277    Dom Dziennego Pobytu nr 3 Radość, Kędzierzyn-Koźle
278    Dom Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Łódź
279    Dom Dziennego Pobytu MOPS Łódź-Bałuty, Łódź
280    Zacisze – Dom Dziennego Pobytu, Łódź
281    Dom Dziennego Pobytu MOPS Łódź-Polesie, Łódź
282    Dom Dziennego Pobytu MOPS Łódź-Śródmieście, Łódź
283    Dom Dziennego Pobytu MOPS Łódź-Widzew, Łódź
284    Dom Dziennego Pobytu nr 1 Pod Brzozą, Kędzierzyn-Koźle
285    Dom Dziennego Pobytu – Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
286    Dom Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu, Tomaszów Mazowiecki
287    Dom Pomocy Społecznej Dzienny nr 2, Poznań
288    Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3 Klub Promień, Poznań
289    Dzienny Dom Pomocy MOPS, Częstochowa
290    Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Białystok
291    Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Będzien
292    Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Sochaczew
293    Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Tarnów
294    Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Toruń
295    Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Toruń
296    Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Toruń
297    Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Warszawa
298    Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Warszawa
299    Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Pruszków
300    Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Szczecin
301    Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych – Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
302    Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Chorych Reumatycznie i ze Stwadnieniem Rozsianym, Olsztyn
303    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dom Dziennego Pobytu, Chełm
304    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu, Stalowa Wola
305    MOPS Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1, Dąbrowa Górnicza
306    MOPS Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2, Dąbrowa Górnicza
307    Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek, Rzgów
308    Agencja Opiekuńczo-Medyczna i Handlowa A. Szopa, Katowice
309    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Toruń
310    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Nowa Ruda
311    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Gdańsk
312    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Podobowice
313    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Lesznowola
314    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Rokitno
315    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Sośnicowice
316    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Olsztyn
317    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Gliwice
318    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Łódź
319    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Szczecin
320    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Białystok
321    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Kraków
322    Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Nowy Dwór Mazowiecki
323    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Nowa Wieć Ełcka
324    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Żyrardów
325    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Dobiegniewo
326    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Dobra
327    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Stegna
328    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Biesal
329    Pensjonat dla Osób Starszych, Cieszyn
330    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Starogard Gdański
331    Zbigniew Polowczyk    Ogólnopolskie Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia w Toruniu
332    Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile
333    Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów nad Chorymi na Chorobę Alzheimera Szpital ZOZ
334    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Gnieźnie
335    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Odział w Koninie
336    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Koszalin
337    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Odział w Lesznie
338    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Koło Kościan
339    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Koło Szczecinek
340    Ryszard Grobelny    Prezes Związku Miast Polskich
341    Komisja Polityki Społecznej Związku Miast Polskich
342    Mariusz Poznański    Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
343    Seni. Centrum opieki długoterminowej
344    Szkoła Policealna dla Opiekunów Medycznych Europejskiego Centrum Edukacji w Opiece Długoterminowej
345    Speranza. NZOZ. Pielęgniarska opieka długoterminowa
346    Promyk. Zakład opieki długoterminowej
347    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.Opieka długoterminowa
348    Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu chorego
349    Krys-Med. Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej
350    M. Wojciechowska    Gena. Zakład opieki długoterminowej i domowej
351    Małgorzata Chylińska    Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
352    Małgorzata Szulczyńska    Opieka Długoterminowa i Hospicjum Domowe s.c. Opieka nad przewlekle chorym w domu.
353    Panaceu s.c. Pielęgniarki środowiskowe, opieka domowa,opieka długoterminowa
354    Opieka długoterminowa
355    Dom Pomocy Społecznej – Dzienny Dom nr 1
356    Klub Winogrody – Dzienny Dom Pomocy Społecznej
357    U Babci Dom Dziennego Pobytu – Ośrodek Pomocy Społecznej
358    Dom Pomocy Społecznej Dzienny nr 2
359    Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3 Klub Promień
360    Jacek Gursz    Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
361    Aleksandra Kowalska    Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
362    Dorota Urbańska    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
363    Sabina Michniewicz    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
364    Edward Starszak    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
365    Barbara Klóska    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
366    Piotr Łosoś    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
367    Magdalena Modrak-Czerniewska    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
368    Janusz Szeląg    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
369    Leszek Palacz    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
370    Ireneusz Kiełczawa     Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
371    Hanna Pujanek     Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
372    Lucyna Białys-Grzyll     Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
373    S. Ewa Pollus    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
374    Gabriela Markiewicz    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
375    Andrzej Gajewski    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
376    Mieczysława Pakuła – Pięta    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
377    Hospicjum Domowe Szamotulskiego Stowarzyszenia Charytatywnego „Pomoc”
378    Dyrektor Domu Dziennego Pobytu w Obornikach
379    Mirosław Nalepa    Dyrektor Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Pile
380    prof. zw. Zbigniew Woźniak    Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej
381    prof. Anna Michalska    Kierownik Zakładu Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej
382    mgr Barbara Grześkowiak    Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej
383    mgr Eugenia Michalska    Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej
384    dr Sabina Królikowska    Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej
385    dr Monika Oliwa-Ciesielska    Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej
386    Elżbieta Pertek    Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
387    Anna Szarzyńska    Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
388    Helena Agatowska    Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
389    Arleta Galla    Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
390    Edyta Owczarzak    Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
391    Sylwia Verhoeven    Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
392    Teresa Sienkiewicz    Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
393    Adam Rogalewski    Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
394    Barbara Słabolepsza Rojna    Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
395    Grażyna Wyrębska    Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
396    Bernadeta Markiewicz    Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
397    Dr Andrzej Stogowski    Regionalny Osrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
398    MOPS Wągrowiec
399    Anna Popiel
400    Iwona Peksa
401    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomcy Społecznej    Wanda Kolińska
402    Barbara Szramka    Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie
403    Jadwiga Kazińska    Kierownik
404    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomcy Społecznej
405    Arleta Galla
406    Irena Radka
407    Tomasz Bugajski    Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
408    Andrzej Kobyłecki    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
409    Emilia Bogusiewicz    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
410    Barbara Witerska    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
411    Czesław Dalewski    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
412    Krzysztof Duda    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
413    Bogdan Macina    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
414    Jarosław Mencfel    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
415    Maria Gałus    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
416    Rafał Marek    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
417    Grażyna Biernacka    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
418    Leopold Chełmiński    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
419    Ewa Bonarska    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
420    Maria Gdula Argasińska    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
421    Wacław Kerpert    Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
422    Stanisław Litman    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
423    Ewa Bombała    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
424    Kazimierz Jasiński    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
425    Maria Pawłowska    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
426    Michał Kozłowski    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
427    Artur Pastucha    Pensjonat dla Osób Starszych
428    Katarzyna Szczodrowska    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
429    Łukasz    Puciłowski    Wiceprezes Zarządu Promedica Care Sp. z o.o.
430    Rafał Rzeźniczak    Prezesa Zarządu Promedica Care Sp. z o.o.
431    Małgorzata Krywko-Trzandel    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Klisinie
432    Michal    Dobrowolski    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Klisinie
433    Małgorzata    Szulczyńska    Opieka Długoterminowa i Hospicjum Domowe s.c. Opieka nad przewlekle chorym w domu
434    Zofia    Boeske    Pielęgniarska Opieka Środowiskowa i Długoterminowa Domowa Zofia Boeske
435    Hanna     Szczeblewska    Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
436    Małgorzata     Mroczek    Koordynator Projektu Spółdzielnia Socjalna
437    Anna     Chabiera    Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego
438    Łukasz    Ćmiel
439    Polski Komitet Pomocy Społecznej, Biuro Rady Naczelnej w Warszawie
440    Dr Maria Zrałek prof. Wyższej Szkoły Humanistycznej w Sosnowcu. Przewodnicząca O/Katowickiego                              PTG
441    JPB s.c. Dorota Bączkowska, dyrektor
442    Ewa Kulisz, Park Śląski, Parkowa Akademia Wolontariatu
443    Dr Katarzyna Szczerbińska, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ, Kraków
444    Aleksander Janiak, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
445    Jaroslaw Derejczyk – Dyr. Szpitala Geriatrycznego Im. Jana Pawła II, Katowice
446    Natalia Mędrek, Fundacja Fuga Mundi
447    Paweł Sewestkowski – Fundacja Fuga Mundi, Lublin
448    Dorota Kośmider – Centum Usług Socjalnych, Chrzanów
449    Ogólniopolskie Stowarzyszenia Pracowników i Sympatyków ŚDS
450    Beata Karlińska PCPR w Policach, Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni z siedzibą w Szuciu
451    Anna Maria Dukat
452    NZOZ Pałac – Daniel Belle
453    Helena Konarska, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego o/Koszalin
454    Europejska Fundacja Opieki – Joanna Szyszlarska
455    Marian Martenka , Dom Pomocy Spoecznej im. Jana Pawła II, Piła
456    Aleksandra Ćwiertnia, Stowarzyszenie Osób z NTM UROCONTI o/Wielkopolski
457    Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zdrowia i Praw Kobiet OAZA Ostróżyce dr Alicja oalczewska
458    Hause Domowa Opieka Sp. Z o.o. Andrzej Musiałowicz
459    Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
460    Warszawa, Bogumiła Kania
461    Mariusz Zając, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
462    Fundacja „Projektowanie Codzienności”, Renata Ekielska, Czł. Zarządu
463    Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
464    Archidiecezji Warszawskiej, Ks.Stanisław Jurczuk, Prezes
465    Marek S. – Fundacja Fuga Mundi
466    Fundacja Niesiemy Pomoc, Katarzyna Drepa
467    Ryszard Janaszak, Dom Pomocy Społecznej, dyrektor
468    Iwona Rejnhardt, kierownik DPŚ, MOPR, Opole
469    Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Inaczej, Zdzisław Bajdok, prezes
470    Fundacja Neuropozytywni, Katarzyna Królak, Członek Zarządu
471    PCPR, Powiat Warszawsko – Zachodni, dyr. Barbara Gębala
472    Środowiskowy Dom Samopomocy w Olkuszu, Anna Kwaśniewska, Ogólnopolskie Stowarzyszenia
Pracowników i Sympatyków ŚDS
473    OPS Rybnik, Halina Szymańska
474    Uniwersytet Opolski w Opolu, Romana Pawlińska – Chmara, adiunkt
475    Polskie Stowarzyszenie Opiekunów „Z nami łatwiej”, Olsztyn, Miłosz Asmann, Małgorzata Baryła
476    Age Sensors SKA, Jacek Dudziński, zarząd
477    Monika Brzyska
478    Mediguard Technologies sp.z o.o.
479    Polskie Centrum Opieki Sp. z o.o.
480    Centrum TeleOpieki sp. z o.o. we Wrocławiu
481    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
482    Małgorzata i Tadeusz Werkowscy
483    Fundacja Innowacji Wspierających Niezależność Życia Seniorów EQUINOXE
484    Krajowy Związek Pracodawców Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Porozumienie Śląskie
485    Starostwo Powiatowe w Wołowie
486    Rodzinny Dom Pomocy dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Leoniszki
487    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
488    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
489    Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku
490    Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia
491    Stowarzyszenia Dyrektorów i Menedżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia