Parlamentarny zespół ds. Osób Starszych.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERACelem powołania Zespołu jest sprzyjanie kreowaniu zintegrowanej i długookresowej polityki na rzecz osób starszych oraz inspirowanie władz publicznych do tworzenia ustawodawstwa zabezpieczającego pełnię praw osób starszych oraz realizację ich aspiracji i potrzeb.

Przewodniczącym i aktywnym działaczem tego Zespołu jest Senator Mieczysław Augustyn

 
 Plan pracy Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych
 
 
Więcej szczegółowych informacji na temat Zespołu, skład osoby oraz kontakt odnajdziecie Państwo na stronie Sejmu i Senatu.