Rada ds. Polityki Senioralnej

Rada ds. Polityki Senioralnej została powołana w lutym 2013 r., w ramach komponentu systemowego Rządowego Programu ASOS.

Jej kształt odpowiada założeniu tworzenia polityki senioralnej w formule partycypacyjnej. Choć jest to organ pomocniczy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, to do stałego udziału w jej pracach zostali zaproszeni przedstawiciele ministerstw oraz centralnych organów administracji publicznej, jak również przedstawiciele organizacji jednostek samorządu terytorialnego, organizacji trzeciego sektora i eksperci, wydelegowani do prac w Radzie.

Założony kształt Rady jest odzwierciedleniem jej konsultacyjnego i opiniodawczego charakteru. Projekt założeń długofalowej polityki senioralnej ma być głównym efektem jej prac.

17 kwietnia 2013 r. Odbyło się spotkanie Rady ds. Polityki Senioralnej, na którym Minister Władysław Kosiniak-Kamysz powołał  prof. dra hab. Bolesława Samolińskiego na Przewodniczącego Rady. Prof. Bolesław Samoliński przewodniczy Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia, która jest autorem Białej Księgi Zdrowe Starzenie się. Głównym tematem spotkania były sprawy zdrowia i opieki nad osobami niesamodzielnymi. Senator Mieczysław Augustyn przedstawił założenia projektu ustawy o opiece nad osobami niesamodzielnymi, który zakłada budowę nowoczesnego systemu wsparcia dla osób niesamodzielnych w Polsce. Więcej informacji na temat tego spotkania odnajdziecie Państwo TUTAJ

 

Harmonogram prac Rady ds.Polityki Senioralnej w 2013 r.