Z wizytą w Białośliwiu

10Spotkałem się dziś z Wójtem Białośliwia Krzysztofem Rutkowskim. Rozmawialiśmy na temat przyszłości Powiatu Pilskiego, subwencji oświatowej i skomplikowanej sytuacji gmin po likwidacji obowiązku szkolnego od 6 roku życia, programie 500 plus, lokalnym rynku pracy, systemie emerytalnym i wielu innych sprawach lokalnych i ogólnokrajowych.

Wspólnie odwiedziliśmy też warsztat dietetyczno-żywieniowy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa organizowany przez Pilski Bank Żywności dla beneficjentów Programu.