Z wizytą w Gminie Wapno

20140929_145751W miniony poniedziałek senator Mieczysław Augustyn udał się z wizytą do Wapna. Spotkał się z p. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownikami Ośrodka. Rozmowa dotyczyła specyfiki pracy Ośrodka, problemów związanych z rynkiem pracy i problemami demograficznymi Miasta. Następnie senator spotkał się z urzędującym Wójtem p. Andrzejem Bąkiem. Panowie rozmawiali o zbliżających się wyborach samorządowych, przyszłości Gminy. W spotkaniu wziął udział także Zbigniew Grabowski – kandydat PO na wójta Wapna.

Senator spotkał się w Warsztatach Terapii Zajęciowej z mieszkańcami Gminy, organizacjami pozarządowymi, seniorskimi oraz aktywną młodzieżą – wolontariuszami. Rozmowa i dyskusja dotyczyła aktualnej sytuacji w Polsce. Poruszone zostały problemy służby zdrowia, oświaty – zwłaszcza w kontekście szkolenia zawodowego. W rozmowie został poruszony także wątek ewentualnej likwidacji Senatu oraz wysokich premii, które otrzymują politycy, prezesi państwowych spółek. Jeden z uczestników spotkania wskazał na pilną konieczność urealnienia wszystkich kryteriów finansowych w przyznawaniu pomocy publicznej osobom potrzebującym.